Säga upp sig från jobbet – Tips | Strategier | Råd

Tänk att säga upp sig från jobbet och bara lämna eländet bakom sig. Har du tänkt så någon gång? Har det hänt något idag som gör att du vill sluta på ditt jobb och lämna din arbetsplats, eller är det här en önskan som funnits länge och som kanske tar allt mer plats i ditt liv?

Det här inlägget är tänkt som en startpunkt för dig som funderar på att säga upp dig från jobbet. Vi kommer diskutera lite allmänt om arbetslivets utmaningar för att sedan gå in mer på mer handfasta råd om hur du kan gå tillväga för att få tillstånd en förändring och förbättring i ditt arbetsliv, om du inte trivs på jobbet.

Vi kommer ifrågasätta varför du anser att du ska säga upp dig, men också motivera dig att göra förändringar, ganska stora sådana, om motiven bakom är rätt.

Jag som skriver här har funderat massor över mitt arbetsliv som varit fullt av oväntade, och tyvärr rätt ofta ganska oönskade, händelser under några år. Delvis baserar jag alltså det jag skriver här på egna erfarenheter. Erfarenheter som gjort att jag studerat ledarskap och psykologi på universitetsnivå för att förstå mig själv och min relation till andra bättre.

Jag har också lyckats göra stora förändringar i mitt liv. Vi, en familj på två vuxna och fyra barn, har gjort stora förändringar. Förändringar som bland annat gjort att jag varit helt borta från arbetslivet under en period av två år. Under den tiden har jag och min familj drivit en självhushållargård i Småland.

Nu är jag och min sambo tillbaka i arbetslivet, i en annan roll i en annan stad.

Som en del av den här resan har jag också jobbat med andra som haft tankar kring sitt arbetsliv genom att jag coachat människor genom förändring. 

Har våra krav ökat – är vi mer krävande?

Har du goda skäl till att vilja säga upp dig från jobbet, eller är du bara en känslig medarbetare med för höga krav?

Eller sitter du och tittar på Youtube-videon på kvällarna och ser hur andra lyckas leva livet på en sandstrand samtidigt som de tjänar stora pengar på nätet?

Låt oss börja diskussionen med att fundera om du har realistiska krav kring hur arbetslivet ska se ut och vad som påverkar våra krav.

Du och jag tillbringar stor del av vårt liv på våra arbetsplatser och vi jobbar i många år av vårt liv. Det är genom jobbet många av oss har stora delar av sitt sociala liv och kontaktnät. Många har dessutom arbetet som det enda, eller åtminstone det främsta verktyget, för att utvecklas och i någon mån förverkliga sig själva.

Jag vet inte om våra krav – sett till oss som individer – på arbetsplatsen och arbete ska vara viktigt, belönande och utvecklande, ökat genom 1900-talets utveckling av samhället och synen på arbetslivet. Jag vet inte heller om vi kan mäta det då så mycket ändrats på 100 år. Men det finns goda skäl att tycka att samhällets syn på vad arbetet ska ge oss vuxit rejält under bara ett 10-tal år, bland annat genom begrepp så som den goda arbetsplatsen.

Kanske är det just därför olika självhjälpsböcker med kopplingar till vår karriär och vårt arbetsliv haft stort genomslag på senare. I bilden nedanför så ser du exempelvis en bild som fångar ett synsätt beskrivet som Ikigai, en modern filosofi som fått stor spridning där hela livet mer eller mindre flyter samman med arbetslivet

Säga upp sig från jobbet - Krav på arbetslivet
Ikigai är tänkt som en övergripande vägledning om hur vi ska kombinera delar av vårt liv till en helhet. Då främst med arbetslivet i fokus.

Gigekonomin är också en trend inom arbetslivet som förändrar relationen till arbetsgivaren och arbetsplatsen för måga. Påverkan är stark inom vissa grupper, så som unga ingenjörer, medan vissa grupper inte påverkats alls.

Min erfarenhet säger att vi påverkas av den tid vi lever i, men att de flesta som inte trivs på jobbet och vill säga upp sig inte gör det utifrån någon trend eller att de är speciellt känsliga.

De flesta som har problem i sitt arbetsliv, som jag varit i kontakt med, har konkreta problem eller problemområden som de brottas med, så som stress exempelvis.

Vad känner du själv? Har du en realistisk syn på vad arbetslivet kan erbjuda dig? Hur mycket är du villig att satsa för att få det du önskar?

Läs gärna bloggens tips för dig som vill byta jobb.

Vad är dina skäl till att vilja säga upp sig?

 • De som kommer hit har ofta ganska konkreta skäl till att att vilja säga upp sig. Exempelvis vill man:
 • Säga upp sig på grund av en dålig chef
 • Säga upp sig på grund av stress
 • Säga upp sig på grund av en dålig arbetsmiljö

Det är ganska lätt att se problemen i sitt liv.

Men finns det något som är bra i ditt arbetsliv. Något du vill spinna vidare på och utveckla.

Om du nu ska säga upp dig från jobbet för att du inte trivs så behöver inte det innebära att du ska fly något och ta vilket annat jobb som helst.

Har du funderat på om du kan utveckla dig själv och din karriär som en del i en förändring från det du inte gillar?

Vårt jobb – kanske den mest komplexa relation vi har i vårat liv

Många av oss jobbar för att vi är beroende av en inkomst. Vissa vill också beskriva arbetet som en kontraktsmässig och finansiell relation. Våra villkor och våra åtaganden står i ett kontrakt, med avsnitt som anger hur kontrakten kan förändras eller sägas upp. Nyttan av vårt arbete tillfaller arbetsgivaren och vår belöning är betalningen vi får varje månad. 

Det här synsättet saknar inte poänger och är värt att reflektera över ibland, men det finns också en hel del problem med tankesättet. 

Det mest uppenbara problemet är att det är banalt och lite macho att tycka och tro att en så komplex relation fångas av ett enkelt kontrakt. Fuck-off pengar på kontot och fingret till chefen om det inte passar låter kanske bra, men så mycket av det som präglar vårt arbetsliv faller bort i synen att många inte kan relatera till synsättet.

För på jobbet har vi våra arbetskamrater, vi har en utbildning och erfarenhet med oss – som vi vill använda och utveckla – och vi har kunder och klienter som vi känner ansvar för. Vi agerar också som de människor vi är och utifrån de egenskaper vi har. Det innebär bland annat att vi ofta tar ansvar långt utöver vad som står i något papper. Vi investerar massor av tid och energi i vårt arbete och kanske är vår karriär helt kopplad till den arbetsgivare vi arbetar hos idag.

I själva verket så är det så att synen på arbete som ett kontrakt med tillhörande utbyte av tjänster och pengar är en syn som finns i det transaktionella ledarskapet och teorierna som hör till. Det är ett ganska snävt och för de flesta – inklusive arbetsgivaren – ett ganska ogynnsamt synsätt på arbete.

De flesta arbetsplatserna vill i stället använda något som kallas transformativt eller coachande ledarskap för att bättre använda våra mänskliga egenskaper.

I det ledarskapet sätter man dig, dina förmågor och dina mänskliga behov mer i centrum och använder det för att skapa en bättre arbetsplats och kundupplevelse.

I många sammanhang så studsar vi mellan de två typerna av ledarskap vi pratat om ovan i vårt arbetsliv, vilket kan vara jobbigt och svårt att hantera. 

säga upp sig från jobbet
Välkomna förändring och utvecklas med den, men förändra på rätt sätt, i rätt fart baserat på rätt motiv.

Om du inte trivs på jobbet – stöd för tanken

Jag tror att en av de viktigaste saker en person kan göra som sitter i ett svårt läge är att läsa om det som är förknippat med den svåra situationen. Det är viktigt för att vi mår bra av att kunna relatera, förstå och skapa ett sammanhang att agera ifrån.

Därför tycker jag du ska läsa det här inlägget och gärna också inlägget där Lily skriver om hur hon slutade ett jobb som inte fungerade för henne utan att ha något annat jobb

Men jag vill också vara tydlig med att det här är ett område som är så komplext att det kan skapa svåra depressioner som leder till självmord. Det finns en tydlig gräns för där självhjälp och bloggar spelar ut sin roll och det är dags att söka hjälp. Längre ned ska du få konkreta tips på hur du kan söka hjälp på olika vis.

Historiskt så har jag fått mycket kritik här på bloggen när jag skrivit om mig själv och mina tankar kring arbetslivet. ”Sur, bitter idiot som ska sättas i en garderob för att ruttna bort” har väl någon kommentar varit.

En Internetdiagnos som jag aldrig någonsin varit i närheten av i verkliga livet.

Den här typen av kommentarer kommer vanligtvis från unga män och jag tror den har sin grund i att deppiga arbetskamrater som är svåra är oönskade.

Önskad attityd är ”kåt, glad och tacksam”.

För mig hänger attityd och professionalism inte alls samman med tankarna kring arbetslivet.

Jag kan ha starka åsikter om mitt arbetsliv och önskningar om hur det ska vara. Det påverkar inte uppträdandet i den roll jag faktiskt har. Där vill jag göra riktigt bra ifrån mig. Jag hoppas du delar den synen.

Skit händer – Du har ett ansvar att vårda ditt oberoende och välkomna förändring

Sannolikheten att du ska råka ut för något oönskat i ditt arbetsliv är mycket stor. Det gäller neddragningar och uppsägningar på grund av dålig ekonomi, dåliga chefer, märkliga arbetskamrater, taskig arbetsmiljö eller hög arbetsbelastning, för att ta några exempel.

Förhoppningsvis kommer du också få oväntade möjligheter via ditt arbete.

Dessutom ska du jobba i cirka 40 år. Det lär hända en hel del med dig som människa under den tiden. Din syn på livet och arbetslivet kommer förändras i stort som smått, det kommer också din erfarenhet och förmåga.

Se det! Försök skapa en bild över hur livet utvecklas och en grund som gör det möjligt att vårda och utveckla ditt liv över 40 år. Spara pengar så att du har ekonomiska muskler för att kunna förändra och utveckla. Byt jobb så att du utvecklas. Bejaka förändring i stället för att oroa dig!

Se gärna videon här nedanför som beskriver hur vi ser på förändring efter att ha flyttat några gånger med hela familjen.

Det är förändring, och förmåga att förändra, som tar människor på äventyr. Läs gärna någon av intervjuerna jag gjort med de som startat nya liv i Portugal.

Säga upp sig från jobbet – Generella problem

Känslan av att vilja säga upp sig från jobbet kan ha flera orsaker. Vi ska försöka göra en grov struktur som stöd för tanken genom att börja diskutera generella frågeställningar.

En sådan faktor kan vara stress. Vi kanske inte hinner ta hand om de vi vårdar på vårdboendet eller så hinner vi inte gå på toa på en arbetsdag. Andra exempel kan vara att vi inte trivs i öppna kontorslandskap eller att styrningen från ett amerikanskt moderbolag är helt obegriplig och helt igenom rutten.  

Här finns också företagskulturen som en del, som kan vara väldigt svår att se och förstå, men som trots det kan den vara väldigt närvarande. Chefen som anser att alla är idioter eller tydliga genomgångar om vem som har rätt att avgöra semesterns längd och placering, är båda exempel på beteenden på någon form av företagskultur.

Det är viktigt att kunna förstå och kunna separera bort händelser och sammanhang som inte är kopplat till dig, som inte är personliga konflikter.

Om din arbetsgivare är mindre attraktiv, kanske är problemen kopplade till hela din bransch, så kan det vara skäl för byte av jobb eller karriär. Men du bör inte ha så påträngande eller akuta behov grundat på att det finns mer generella problem på din arbetsplats. 

Ta tag i problemen. Sök nytt jobb – inom bolaget såväl som utanför. Titta på vidareutbildningar. Diskutera med din chef om det går att göra något åt problemställningarna. För många av de mer generella problemen som finns på en arbetsplats finns ingen motpart att diskutera frågorna med, så ha inte för stora förhoppningar att du kan påverka situation.

Gör något, du är ansvarig för din livssituation.

Men det finns en viktig poäng här! Du ska kunna hålla de generella problem, som inte är kopplade specifikt till dig som individ, ifrån dig. Gör inte den här typen av problem personliga!

Det är viktigt att kunna skilja på problemen som finns i arbetslivet och vår förmåga att kunna hantera dem.

Läs gärna läsarbidraget från Roberth som brände ut sig och slutade som sjukskriven på grund av en omöjlig arbetssituation. Han använde meditation mot stress och för att stärka sig själv. Han bytte också jobb!

Säga upp sig från jobbet – När problemen blir personliga

Har du en chef som jävlas med dig eller en arbetskamrat som är idiot? Har du varit chefens favorit som fått göra allt det roliga men nu ersatts av någon annan och din lott är att göra skitgörat utan utsikt till förbättring?

Vi kan få ganska stora personliga problem på en arbetsplats trots att omgivningen vill oss väl. Länken tidigare om Lilys upplevelser är ett exempel på detta. Hon valde att säga upp sig utan att ha ett nytt jobb först. 

Ju närmare problemen kryper dig som person ju jobbigare är det att distansera sig från problemställningen. Känslan av att vi sitter rejält med foten i kläm och att det är bråttom kan vara påtaglig!

Det kan finnas skäl att sluta på en arbetsplats för att chefen är idiot eller för att du inte får chansen till några nya arbetsuppgifter, men den här typen av problem har ofta en motpart och de kan också vara ganska isolerade. 

Jag föreslår att du börjar angripa den här typen av problemställning med att se om du kan få hjälp att hantera problemet/problemen. Chefen, personalavdelningen, företagshälsovården, psykologer inom sjuk- och hälsovården och extern coachning är alla exempel på hjälp du kan hitta. Du ser, även om du är i konflikt med närmsta chefen så finns det många andra att prata med.

Du kan också söka information själv. Läs på om begrepp som Känsla Av Sammanhang och Mening – KASAM – som handlar om hur människor kan hantera svåra situation på olika vis. Lär dig att det finns något som heter copingstrategier, metoder som man använda för att hantera problematiska situationer. 

Det kan vara så att problemen du upplever gör att du ska säga upp dig från jobbet men det är inte självklart att den här typen av problem kräver det! Åtminstone kanske du inte behöver agera så snabbt. 

Säga upp sig från jobbet – Behovet av något nytt

Har du läst såhär långt men inte känt att du egentligen inte har några problem på arbetsplatsen, allmänna eller personliga, men ändå vill byta. Kör på i så fall säger jag!

Det är ganska vanligt att vi får en kick av att byta jobb. Nya människor, ny miljö och nya utmaningar ger extra energi och möjligheten att lära sig nya saker. Utifrån det är det också ganska normalt att det är svårt att känna samma glädje över ett jobb man gått till i många år, om inte den inledande boosten kan växa in i något annat på en arbetsplats. 

Det  är fullt rimligt att se över sin arbetssituation med jämna mellanrum. Som ung relativt ofta, som lite äldre kanske var fjärde eller femte år.

Förändring är roligt!

Här kan du läsa om hur jag nått vägs ände i mitt arbetsliv och bara upplevde kände att ”mitt liv är tråkigt!”.

Från ord till handling!

I det här inlägget försöker jag förmedla två lärdomar. Du ska orka med och kunna hantera viss turbulens på arbetsplatsen utan att du ska behöva säga upp dig för det.

Men du ska också kunna förändra ditt liv och känna att du utvecklas och har kul. 

För att lyckas med det senare hänger rätt mycket på dig!

Du måste våga tänka tanken att släppa den vardag och det arbete du har idag. Du måste också tordas utsätta dig för det som följer med jobbsökande. Intervjuer, referenstagning, att din chef får reda på vad du gör, nya arbetskamrater och omstart i livet. 

För oss betydde nya jobb flytt från en stad till en annan. Det betydde att vi tog tonårstjejer ur skolan och vi fick börja om och hjälpa fyra barn att komma igång i sin nya skola. 

Du kommer snart märka att det inte heller finns någon garanti att du ska få något av de jobb du söker. 

Att söka jobb är en speciell typ av handling där det inte helt går att påverka resultatet, men du kan påverka din insats till 100 procent. 

I mitt senaste jobb-byte sökte jag jobb varje dag. Jag fick ganska snart napp hos det som är min arbetsgivare idag. 

Min sambo gjorde detsamma och hade väldigt svårt att få samma resultat. Hon bytte taktik och började i stället arbeta med sitt kontaktnät vilket gav resultat. 

Men vi var aktiva, hela tiden. Studerade vilka kanaler och metoder som verkade fungera. Byggde upp en bank med ansökningshandlingar som gjorde att vi allt lättare kunde söka jobb med en personlig touch. 

Ringde och följde upp. Träffade människor och sökte kontakt.

När man inte ledsnat på ett jobb utan på arbetslivet

Många unga jag pratar med vill inte arbeta på det sätt som vi traditionellt tänker oss. Inte för att de är lata, tvärtom verkar det vara så att det ofta är högpresterande som reflekterar och funderar på sitt liv och sin roll i ekorrhjulet. 

”Tänk dig att se fram emot 40 år inom arbetslivet där du inte en dag får vara dig själv”, eller ”jag vill jobba med människor som kommer på mitt bröllop, så är det inte nu” är två exempel på fraser jag fått med mig från olika möten. 

Mer allmänt finns också tankarna att ”Jag vill inte jobba för andra, jag vill jobba för mig själv” eller sökandet kring jobbet som livsstil, som en del av en passion, som vi var inne på inledningsvis då vi diskuterade begreppet Ikigai.

Jag förstår det här och kan relatera till det, men skulle trots det vilja nyansera bilden lite. 

Dels finns det en romantisering av det icke traditionella arbetslivet dolt i det här. Lev din passion, bland människor du gillar och det blir irrelevant vilken ekonomisk trygghet och förmåga du har samt hur väl din förmåga och potential nyttjas.

Så är det inte tror jag!

Några av de mest desillusionerade människorna jag träffat var lågavlönade egenföretagare som kämpat med sin ekonomi hela livet. Några av de mest luttrade och cyniska människorna jag träffat har varit egenföretagare med personal.

Dels finns det ett missförstånd vad gäller det vanliga livet, det arbetsliv som de flesta av oss har. Det ska finnas belöningar här i form av goda vänner, personlig utveckling, utmanande och belönande situationer eller i tillfredsställelsen i att göra något tillsammans. 

Gör det inte det, så är det antingen du som inte ser det, eller så är det dags att byta arbetsgivare.  

Se möjligheter i att byta jobb

Vi har ett fantastiskt ramverk i Sverige med A-kassa, studiestöd och gratis utbildningar. Dessutom finns stöd för de som vill starta eget. Du betalar skatt och det här är alla exempel på metoder för omställning som du inte måste nyttja som sista utväg. När du blivit arbetslös eller utsliten.

Att säga upp sig från jobbet behöver inte vara – eller ska inte vara – en nödåtgärd för att livet är trasigt. Försök göra mer av det än så. Ta hjälp från de som kan hjälpa så att den akuta krisen som du kanske upplever går att hantera och börja sedan jobba med ditt nästa steg i arbetslivet. 

Sök tjänstledigt hos din nuvarande arbetsgivare för att göra något annat eller bara vara ledig. Även om du inte får det så är frågan inte konstig!

Alternativ till att säga upp sig från jobbet

Det är ganska vanligt att en meningslös arbetssituation tolkas som att arbete i sig är meningslöst. Men det är inte samma sak. Läs gärna inlägget nedan där jag berättar om en cochningssituation som ledde till att personen valde att jobba mer för att få ett större utbyte av sitt jobb.

Gå ned i arbetstid om du inte trivs på jobbet

Att gå ned i arbetstid om du vill ha mer tid är också ett alternativt. Det är ett alternativ som är tillgängligt för många och som många är nöjda med. Men det finns också begränsningar . Läs gärna länken i början på stycket så får du en genomgång av för- respektive nackdelar med olika metoder.

Sabbatsår

Vi i vår familj tog sabbatsår. Du kan läsa allt om hur vi gjorde det här.

Ekonomisk frihet

Det finns till och med de som spänner ribban högre än så och satsar på tidigt pensionering genom ekonomisk frihet. Det är faktiskt ingen omöjlig utopi. Läs gärna min fria e-bok om ekonomiskt oberoende och tidig pension. Där kan lära dig allt om teorierna bakom och om hur du kan undersöka den möjligheten vidare.

Vanliga frågor

Har man rätt till a-kassa om man säger upp sig själv?

Ja, under vissa villkor har du rätt till a-kassa från dag ett. Men det troliga är att du får en karensperiod om 9 veckor. Detsamma gäller om du blir uppsagd på grund av dåligt uppträdande.

Kan jag bli utköpt från min arbetsgivare?

Om du och din arbetsgivare har en god dialog så är det inte alls omöjligt att ni tillsammans kan hitta nya vägar ut i arbetslivet för dig. Det kan ske på väldigt många vis. Det enklaste fallet är naturligtvis när du och din arbetsgivare förhandlar fram en individuell lösning för dig som innebär att du avslutar arbetet. Men vanligare är väl att arbetsgivaren stödjer dig i nytt jobbsökande exempelvis genom ledighet eller att man ändrar arbetsuppgifter under en övergångsperiod. Ett exempel på det kan vara att tillåta distansarbete för att underlätta flytt.

Min chef gillar inte mig! Vad kan jag göra?

Det här är en fråga med så många dimensioner. Oavsett orsaken så ska du undvika att vara i direkt konflikt med någon på arbetsplatsen, om det inte finns mycket goda skäl. Du måste lösa konflikten snarast. Om det mer är en diffus känsla så finns det många metoder att öka sin egna motståndskraft och sluta älta. Det kan du jobba med helt på egen hand utan att blanda in arbetsgivaren. Företagshälsovård, psykolog, kurator, präst eller coach kan alla vara lämpliga kontaktpersoner i det. Läs mer i inlägget.

Jag har blivit degraderad på jobbet! Vad ska jag göra?

Svälj stoltheten och den omedelbara känslan av att du blivit utsatt för en oförrätt. Det är inte det som ska styra dina beslut. Långsiktigt så är det du som ska leva med det här. Vad innebär det för dig? Finns kanske något bra i det här? Om det här är något som kommer färga ditt liv under lång tid, som har reducerat dina karriärmöjligheter, och som du kommer ha svårt att släppa, då är det bästa du kan göra att söka nya jobb. Men sök rätt jobb och gör det med fokus. Inlägget ger dig mer information.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

8 svar på ”Säga upp sig från jobbet – Tips | Strategier | Råd”

 1. Oerhört bra skrivet! Jag har läst flera gånger och kommer läsa flera gånger igen! Jag funderar ju extremt mycket över det här med arbete och förändringar kring detta. Jag har ju valt att arbeta 80% nu på grund av dina exakta ord i meningarna: ”En sådan faktor kan vara stress. Vi kanske inte hinner ta hand om de vi vårdar på vårdboendet eller så hinner vi inte gå på toa på en arbetsdag. Andra exempel kan vara att vi inte trivs i öppna kontorslandskap eller att styrningen från ett amerikanskt moderbolag är helt obegriplig och helt igenom rutten. ”

  Jag behöver en dag ledig varje vecka för att hinna åka till min sjuka pappa på annan ort. Jag gillar inte heller våra öppna kontorslandskap utan plats att gå undan, och styrningen kommer från vårt amerikanska moderbolag, som faktiskt är helt obegripligt och helt igenom ruttet! Dessutom är jag inte särskilt intresserad av det bolaget pysslar med (bilar).

  Men aktiv är jag, det kan du ge dig på! Jag läser i princip samtliga jobbannonser som finns, jag skickar spontanansökningar, jag studerar och jag pratar med mitt kontaktnät. Jag har dock fastnat lite i en ”mellanroll” – jag har inga specialistkunskaper och ingen chefserfarenhet som gör att jag kan ”kliva upp” i karriären, och jag är lite för erfaren och överkvalificerad för många ”vanliga” tjänster. När jag ibland får napp på något visar det sig ofta att månadslönen som erbjuds är ungefär 10.000 kronor under min befintliga, och då ska det MYCKET till för att jag ska byta!

  Jag tror jag letar efter något av följande tre:

  1) Att arbeta inom en bransch som jag gillar och känner att jag kan göra nytta. Detta är djur i min värld, och jag studerar just nu djurskydd och etologi för att se hur långt det räcker. Dock är det svårt med jobb i denna genre, och lönen är låg (men kan accepteras pga mitt intresse).

  2) Att arbeta under mer eget ansvar ”på beting”. Jag arbetar gärna hårt, men vill inte sitta av tid. På många arbetsplatser har jag haft för lite att göra. Dessutom skulle jag uppskatta att kunna ha lite fler semesterdagar per år. Jag kan dock inte jobba som säljare eller besöksbokare eller något sådant, jag är en smula introvert och det sociala spelet tar ganska mycket energi av mig. Övriga administrativa uppgifter – ja tack!

  3) Att arbeta med eget företag. Har gjort det förut, men jag vet att det är tufft. Dessutom håller jag fullkomligt med dig i mycket av det du skriver om egenföretagare. Men det kan ge energi och variation åt vardagen, och det gillar min rastlösa personlighet :-).

  Hmm…hade du önskat en utläggning om mina jobbambitioner!? Knappast :-). Ledsen för lång kommentar, men jag blev taggad och inspirerad. Jag fortsätter kämpa för mina drömmar helt enkelt, för som du skriver: Man ansvarar för sitt eget liv…

  Ha en fin söndag!

  Mvh Louise

  Svara
  • Tack Louise,

   Det här med lönetappet är ganska välkänt problem för de som inte är mellan 20 och 30. Även det här med ”mellanläget” är det. Det blir inte bättre med tiden utan är något man måste förhålla sig till. Kan du kanske få samma lön efter några år där du börjar på nytt, eller är det en nedgång för evigt, är exempel på frågor.

   Jag undrar om det finns något mellanting i det du pratar om. Att hitta in i en bättre relation med den arbetsgivare du har samtidigt som du kan jobba lite vidare med djurdelen utan att det behöver bli ett jobb …

   Jag läste din kommentar med stor behållning. Tack för att du delar med dig.

   Svara
 2. Ledsen att komma med gnäll men det är så otroligt svårt att läsa dina inlägg när det kommer reklam emellan HELA tiden, inte några få utan de tar mer plats än inläggen. Tyvärr

  Svara
  • Hej Marie,

   Jag har bytt annonsupplägg, förr la jag in annonser i texten, nu sker det automatiskt. Jag har valt grundinställningarna och vi har väl lite gemensamma inkörningsproblem jag och Google som placerar annonserna.

   Svara
 3. Hej Anders!
  Halkade in här av en slump då jag googlade lite om min situation.
  Har drygt 10 år bakom mig vid en offentlig organisation med svagt ledarskap och mobbning.
  Jag tog ledigt en tid för att ta en paus, prova ett annat arbete – men nu är det dags att återvända till arbetsplatsen igen och varenda cell i min kropp skriker ”nej”…

  Tack för en fin blogg och bra råd!

  Svara

Lämna en kommentar